Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 88
Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 88
24.11.2011

 

Liikuntapalvelujen hinnasto 1.1.2012 alkaen

 

2142/02.09/2011

 

liinu § 88

 

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, puh. (02) 778 4700

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.10.2011 § 115 päättänyt, että yhdistykset voivat käyttää maksutta kaupungin tiloja silloin, kun yhdistysten toiminta tukee kaupungin tavoitteita ja toimintaa. Valtuuston päätös on esityslistan liitteenä. Päätös astuu voimaan vuoden 2012 alusta.

 

Päätös aiheuttaa muutoksia liikuntapalvelujen hinnaston periaatteisiin sekä hintojen jaotteluun eri ryhmien osalta. Hinnasto ei voi olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa. Voimassaolevassa hinnastossa hinnaston periaatteissa liikuntayhdistykset on asetettu muita yhdistyksiä edullisempaan asemaan siten, että kaikki liikuntayhdistysten järjestämä liikuntatoiminta on ollut maksutonta, mutta muut yhdistykset ovat maksaneet varauksistaan.

 

Esitys liikuntapalvelujen uudeksi hinnastoksi vuoden 2012 alusta alkaen on esityslistan liitteenä. Myös nykyinen hinnasto on esityslistan liitteenä. Uudessa hinnastossa hinnaston periaatteita on yhdistysten osalta muutettu siten, että periaatteet koskevat samalla tavalla kaikkia salolaisia, rekisteröityneitä yhdistyksiä. Nykyisessä hinnastossa on ollut kolme eri maksuluokkaa eli salolaiset liikuntayhdistykset, muut salolaiset toimijat (myös yksityishenkilöt) ja ulkopaikkakuntalaiset toimijat. Uudessa hinnastossa maksuluokkia on vain kaksi eli salolaiset yhdistykset ja muut toimijat. Ulkopaikkakuntalaisille ei ole erikseen määrätty omaa hintaa. Ulkopaikkakuntalaisten tilojen käyttö on liikuntatiloissa vähäistä ja jos liikuntahallissa järjestetään esim. kaupallinen konsertti, on hinta kaikille järjestäjille ehdotuksessa sama.

 

Liikuntatoiminnan järjestäminen on kaikille salolaisille yhdistyksille salitiloissa ja liikuntahalleissa jatkossa maksutonta, erikoisliikuntapaikoissa kuten esim. jäähalli, uimahalli ja tenniskentät voivat maksutta toimia vain ko. lajien erikoisseurat.

 

Hintatasoa ei ole yleisesti nostettu eikä laskettu, mutta kahden maksuluokan yhdistäminen on muuttanut hintoja jonkin verran. Hintoja on verrattu mm. liikuntapalvelujen tilapalveluille maksamiin sisäisiin hintoihin siten, että perittävä vuokra on pääsääntöisesti vähintään sama kun liikuntapalvelujen tilasta maksama sisäinen vuokra. Myös tilojen koko ja varustelutaso (esim. liikuntahallit ja niiden katsomot, kokoustilat, kuntosalit) vaikuttaa hintaan. Joitakin hintoja tai tuotteita, joita ei ole käytetty tai on käytetty erittäin vähän, on poistettu hinnastosta.

 

 

Liikuntatoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää, että esityslistan liitteenä oleva hinnasto ja sen periaatteet otetaan käyttöön 1.1.2012 alkaen.

 

Päätös:

 

Liikuntatoimenjohtaja lisäsi päätösehdotukseensa, että liikuntapalvelujen hinnaston sivulle 11: kuntosalit, hintoihin lisätään 70 + -liikuntakortilla kuntosalien maksuton käyttö.

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©