Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 87Liitteet
 Liite 3 Jääkenttien aukiolo ja hoito

Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 87
24.11.2011

 

Jääkenttien aukiolo ja hoito

 

744/12.04.01/2011

 

liinu § 87

 

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, puh. (02) 778 4700

 

 

Liikuntapalvelut on kuluvan vuoden talvena ylläpitänyt kaikkiaan 29 kpl luistelualuetta (avokenttä ja/tai kaukalo), osaa omana työnä ja osaa ulkoistettuna esim. yrittäjille tai kylätoimikunnille. Hallintosäännön mukaan liikunta- ja nuorisolautakunta päättää liikuntapaikkojen aukioloajoista. Esityslistan liitteenä on lista Salon kouluista sekä luistelualueista. Listaan on merkitty koulujen käytössä olevat sekä muut luistelualueet.

 

Lähiliikuntapaikat ja luistelualueet on järkevää ja tarkoituksenmukaista keskittää koulujen yhteyteen ja suunnata voimavaroja niiden liikunta-alueiden hoitamiseen, jonka välittömässä läheisyydessä toimii koulu tai kouluja. Tulevana talvena liikuntapalvelujen liikuntapaikkojen kunnossapitoon käytössä olevat resurssit ovat pienemmät kuin kuntien yhdistyessä ja siksi joidenkin luistelualueiden hoidosta pitäisi kaupungin ylläpitämänä luopua jo tulevan talven osalta.

 

Vuonna 2010 ulkokenttien kustannuspaikan kulut olivat n. 988 000 E. Yhden tilin eli tili 4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito talousarvio ylittyi 42 000 eurolla. Tältä tililtä maksetaan korvaukset ulkoistetusta kentänhoidosta. Vuoden 2011 osalta tilanne on hieman parempi, koska rahaa varattiin enemmän, eikä yhtä suurta ylitystä tule. Vuodelle 2012 kyseiselle tilille on kuitenkin varattu 5300 E vähemmän rahaa kuin tänä vuonna. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden palkoista on vähennetty lähes 40 000 E, mihin sisältyvät mm. luistelualueiden hoitajat ja valvojat. Tammikuussa hyväksyttävän käyttösuunnitelman yhteydessä päätetään lautakunnan sisäisistä määrärahojen siirroista.

 

Kuusjoella olevat Ylikulman ja Kurkelan koulut ovat myynnissä eikä liikuntapalveluiden ole tarkoituksenmukaista tuottaa palveluja näiden koulujen pihoille. Kun koulut myydään, loppunee myös luistelutoiminta koulujen piha-alueilla. Perttelissä sijaitsevan Romsilan kentän läheisyydessä ollut koulu on lakkautettu 17 vuotta sitten ja entisen koulun tiloissa on toiminut mm. dementiakoti. Romsilan kenttäalue on kuitenkin edelleen kaupungin omistuksessa. Halikossa Vartsalan ja Kokkilan kylien yhteinen koulu on sijoitettu Kokkilaan 15 vuotta sitten. Vartsalasta Kokkilaan on n. 4 kilometrin matka. Nämä neljä luistelualuetta ovat alueet, jotka eivät ole enää koulujen yhteydessä ja tulisi liikuntapalvelujen ylläpitäminä lakkauttaa.

 

Liikuntapalvelujen tiedossa on kuitenkin, että ko. kyliltä löytyy aktiivisuutta ylläpitää luistelukenttiä tai kaukaloita talkoovoimin ja talkootyön tukemiseksi kaupunki voi toimittaa ko. kentille alkujäädytyksessä tarvittavan veden, mikäli kentän jäädytys ja hoito hoidetaan talkootyönä ilman kaupungin rahallista tukea. Kaikissa edellä mainituissa paikoissa on myös kaukalot käytettävissä ainakin toistaiseksi, mutta niiden kunnossapitovastuu tulisi siirtää jatkossa talkootyön tekijöille. Liikuntapalvelujen työntekijä voi tarkistaa talkootyöläisten kanssa paikkojen varustetason ja tarvittaessa opastaa työt alkuun talkoolaisille.

 

 

Liikuntatoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää lakkauttaa Ylikulman, Kurkelan, Romsilan ja Vartsalan luistelualueet kaupungin ylläpitäminä luistelualueina. Mikäli ko. alueita halutaan hoitaa talkootyönä ilman kaupungin rahallista tukea, sitoutuu liikuntapalvelut toimittamaan paikalle alkujäädytyksessä tarvittavan veden sekä sähkön olemassa oleville valoille. Ko. alueilla sijaitsevien kaukaloiden kunnossapitovastuu siirtyy talkootyön tekijöille.

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©