Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 86
Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 86
24.11.2011

 

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen kohdeavustusten jako vuodelle 2011

 

2157/12.04.03/2011

 

liinu § 86

 

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, puh. (02) 778 4700

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 20.1.2011 § 5 päättänyt liikuntapalvelujen avustusmäärärahasäännön ja jakoperusteet. Kohdeavustuksista on päätetty seuraavasti:

 

" LIIKUNTATOIMINTAAN TARKOITETUT KOHDEAVUSTUKSET

Kohdeavustuksiin käytetään talousarvion avustussummasta noin 25 %. Avustukset maksetaan jälkirahoitteisesti toteutuneita kuluja vastaan, tositteet toimitettava hakemuksen liitteenä. Kohdeavustuskausi on 1.10.-30.9.

Haku syyskuun loppuun mennessä, käsittely marraskuun lautakunnassa, jolloin voidaan kerätä kaikki hakemukset samaan ja käsitellä niitä tasapuolisesti.

Kohdeavustuskohteita ovat:

a) Koulutusavustus; seurojen valmentajien, ohjaajien, toimitsijoiden ja toimihenkilöiden koulutukseen. Avustusta maksetaan lautakunnan vuosittain hyväksymän prosenttiosuuden mukaan todellisista kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat koulutuksen osallistumismaksut.

Osa koulutusavustuksesta voidaan käyttää liikuntatoimen järjestämiin kaikille avoimiin seurakoulutuksiin, joista päätetään vuosittain.

b) Kartta-avustus; suunnistuskarttojen tekemiseen seuratyönä. Neuvotellaan etukäteen seurojen kanssa mitä toteutetaan vuosittain talousarvioon varatun summan mukaan.

c) Kansainväliseen toimintaan; avustusta maksetaan lautakunnan vuosittain hyväksymän prosenttiosuuden mukaan todellisista kuluista. Hyväksyttäviä tapahtumia ovat kansainväliset kilpailut, turnaukset ja harjoitusleirit ulkomailla sekä kotimaassa järjestettävät PM-, EM- ja MM- kilpailut. Hyväksyttäviä kuluja ovat osallistumismaksut, todennetut matka- ja majoituskulut tositteiden mukaan. Toiminnasta on toimitettava hakemuksen liitteenä ohjelma / matkapäiväkirja, josta selviää tapahtuman tarkoitus.

d) Nuorten maajoukkueurheilijoiden kuluihin; Avustusta maksetaan lautakunnan vuosittain hyväksymän prosenttiosuuden mukaan todellisista kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat maajoukkueleirien ja -kilpailujen osallistumis- ja matkakulut kotimaassa ja ulkomailla. Kaikista kuluista on esitettävä maksukuitit. Matkakuluiksi käy edullisimman julkisen kulkuneuvon taksa joka hakijan on esitettävä hakemuksen yhteydessä. Hakemuksen liitteenä on toimitettava virallinen kutsu maajoukkuetoimintaan.

Avustuksen hakeminen

Kohdeavustukset jaetaan kerran vuodessa. Hakuaika päättyy 30.9. klo 15.00. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Kohdeavustuskaavakkeita ja hakuohjeita on saatavana sähköisesti. Hakemus ja täydentävät liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen liikunta@salo.fi tai postitetaan Salon kaupunki/ liikuntatoimisto, Perniöntie 7, 24100 SALO.

Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo 15.00 mennessä liikuntatoimistoon. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Hakemusta voi täydentää sen jättämisen jälkeen.

Kohdeavustuksen seuranta ja maksaminen

Avustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse tai pöytäkirjaotteella. Kohdeavustus suoritetaan saajalle sen jälkeen kun päätös on lainvoimainen."

Vuoden 2011 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (20.1.2011 § 4) kohdeavustuksiin on päätetty käytettävän 43 500 E, joka jakautuu seuraavasti:

- koulutusavustus 17 000 euroa

- kartta-avustus 13 000 euroa

- kansainvälinen toiminta 5 000 euroa

- nuorten maajoukkuetoiminta 8 500 euroa.

 

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 24 kpl ja kaikki avustusta hakeneet yhdistykset ovat sääntöjen mukaan avustuksiin oikeutettuja. Kohdeavustusten yhteenvetotaulukko on esityslistan liitteenä.

 

Salon Vilpas Koripallo ja Salon Viesti ry anoivat vuosi sitten maajoukkuetoimintaan ja koulutustoimintaan liittyviä menoja siirrettäväksi vuodelle 2011, koska menoja ei ollut laskutettu seuralta määräaikaan mennessä. Nämä viime vuodelta siirretyt anomukset ovat nyt mukana.

 

Muutamien seurojen kohdalla on anotuista summista poistettu pieniä summia, koska esitetyt kulut eivät ole olleet hyväksyttäviä kuluja. Anotut summat näkyvät liitteen kommenttikentässä ja avustuskuluiksi hyväksytyt summat ovat mukana taulukossa. Seuran jäsenilleen maksamia kilometrikorvauksia ei ole ehdotuksessa hyväksytty kuluiksi, mutta kuitein todistetut polttoainekustannukset on hyväksytty.

 

Liikuntatoimenjohtaja:

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kohdeavustustusten jaon.

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©