Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 83Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 83
24.11.2011

 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan kokoukset vuonna 2012

 

2124/00.01.02/2011

 

liinu § 83

 

Valmistelija: sivistystoimen toimialajohtaja, liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja

 

 

Hallintosäännön 47 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin

puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen

jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä

 

 

Nuorisotoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää pitää kevään 2012 kokoukset

seuraavasti: 18.1., 29.2., 28.3., 25.4. ja 6.6.

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©