Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 82Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 82
24.11.2011

 

Viranhaltijapäätökset

 

liinu § 82

 

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska ja nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunnalle esitellään liitteenä olevat virkamiesten viranhaltijapäätökset:

 

 

Nuorisotoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy päätökset täytäntöön pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa lautakunnan käsittelyyn.                             

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

                             

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©