Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 81Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 81
24.11.2011

 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan asioiden esittelijä

 

liinu § 81

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 21.1.2009 § 4 päättänyt, että sivistystoimen toimialajohtajan estyneenä ollessa kokousten asioiden esittelijöinä toimivat liikuntatoimenjohtaja tai nuorisotoimenjohtaja. Sivistystoimenjohtaja on estynyt toimimaan esittelijänä 24.11.2011 kokouksen koko esityslistan osalta.

 

 

Liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedokseen, että sivistystoimenjohtaja on estynyt ja kokouksen esittelijöinä toimivat liikuntatoimenjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©