Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 90
Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 90
24.11.2011

 

Nuorisopalvelujen tilojen käyttöä koskeva hinnasto

 

2149/12.05.06/2011

 

liinu § 90

 

 

Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen, puh. 02 778 4800, johanna.siekkinen@salo.fi

 

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2011 päättänyt yhdistysten tukemisen periaatteista. Liitteenä oleva nuorisopalvelujen tilojen käyttöä koskeva hinnasto on päivitetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaiseksi.

 

Vuorojakoperiaatteella voidaan antaa vastikkeetta tila käyttöön rekisteröityneelle yhdistykselle, jonka tilassa tapahtuva toiminta kohdistuu salolaisten hyväksi. Ensisijainen oikeus vuoroon on osaston omaa toimintaa tukevilla yhdistyksillä. Uuden hinnaston mukaan kaupungin sisäinen tilojen käyttö on maksutonta yksittäisten tilaisuuksien osalta. Säännöllisestä kaupungin sisäisestä tilojen käytöstä peritään maksu tilapalvelujen määrittämän sisäisen vuokran perusteella ja kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista maksettavan vuokran mukainen maksu. Samoilla periaatteilla määräytyy nuorisopalvelujen osastolle tarpeettomien tilojen edelleen vuokraaminen yhdistyksille. Yksityisluonteisista ja pääsymaksullisista tilaisuuksista peritään hinnaston mukainen maksu.

 

Uuden hinnaston mukaan Leirisaloon käyttövuoroja myönnetään vastikkeetta rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu salolaisten hyväksi ja kaupungin sisäiseen käyttöön. Yksityisille henkilöille käyttövuoroja leirisaloon ei myönnetä.

 

 

Bänditiloja myönnetään salolaisten nuorisobändien käyttöön vuodeksi kerrallaan. Etusijalla ovat alle 18-vuotiaiden bändit.

 

 

Nuorisotoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy liitteen mukaisen nuorisopalvelujen tilojen käyttöä koskevan hinnaston noudatettavaksi 1.1.2012 alkaen.

 

 

Päätös:

 

Nuorisotoimenjohtaja teki päätösehdotukseen seuraavat tekniset korjaukset:

 

Päätösehdotuksessa viitataan kaupunginvaltuuston 17.10.2011 § 115
päätökseen, eikä kaupunginhallituksen 10.10.2011.

 

Sekä nuorisotilojen että Leirisalon tilavuokriin: Tilat annetaan maksutta rekisteröityjen yhdistysten käyttöön, joiden toiminta kohdistuu salolaisiin ja toiminta on kaupungin strategian mukaista.

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©