Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 89
Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 89
24.11.2011

 

Avustuksena saadun määrärahan muutos vuoden 2012 talousarvioon/ Kokkilan toisen vaiheen toteuttaminen

 

1094/10.03.01/2009

1519/02.02.00/2010

 

liinu § 89

 

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, puh. (02) 778 4700

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta on käsitellyt 8.9.2010 § 70 vuoden 2011 talousarvion yhteydessä Kokkilan toisen vaiheen rakentamista. Kokkilan toinen vaihe liittyy "Lisää Liikettä Saloon" -projektiin, joka on rahoitettu kuntien yhdistymisavustuksella. Vuoden 2011 osalta Kokkilan toisen vaiheen toteuttaminen on ollut projektin suurin osa-alue. Hanke on edennyt tehdyn yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuunnitelmaa on tarkennettu sekä rakennettavaa aluetta rajattu käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Yleissuunnitelma on esityslistan liitteenä.

 

Tehtyjen suunnitelmien pohjalta on laadittu avustushakemus Ykkösakselille ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle. Ykkösakselille avustushakemus on jätetty lausuntoa varten 14.6.2011 ja sieltä on saatu avustusta puoltava lausunto 27.6.2011. Uudenmaan ELY-keskukselle avustushakemus on lähetetty 15.7.2011. Uudenmaan ELY-keskus on käsitellyt hakemuksen ja antanut 14.11.2011 myönteisen avustuspäätöksen 21263, Dnro 1674/3570-2011. Avustuspäätös on esityslistan liitteenä.

 

Kokkilan toisen vaiheen toteutukseen käytetään yhdistymisavustuksesta kunnan omarahoitusosuus eli 65497,50 euroa. Uudenmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle omarahoitusosuutta vastaavan määrän avustusta seuraavasti:

 

EU+Valtio
58947,75 Euroa

Kunnat
6549,75 Euroa

Yhteensä
65497,50 Euroa

 

Hanketta on toteutettu yhdistymisavustuksella syksyn 2011 aikana. Omarahoitusosuus käytetään vuoden 2011 loppuun mennessä. Valitettavasti avustuspäätös tuli varsin myöhään syksyllä ja siitä syystä liikuntapalvelut ei ole voinut toteuttaa kaikkia hankkeen edellyttämiä asioita, koska rahoituksesta ei ole ollut varmuutta. Myöhään saadun avustuspäätöksen johdosta hankkeen loppuosa täytyy toteuttaa vuoden vasta 2012 aikana.

 

Hankkeen loppuun viemiseksi ja saadun avustuksen käyttämiseksi loppuosa hankkeen kustannuksista tulee varata vuoden 2012 talousarvioon.

 

Vuoden 2012 talousarvioon tulee merkitä rahaa tulopuolelle 65497,50 euroa ja sama summa menopuolelle. Avustus maksetaan kaupungille kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Tällöin avustuspäätöksessä edellytetyt menot 130995 E toteutuvat kokonaisuudessaan ja saamme myönnetyn avustuksen hyödynnettyä Kokkilan toisen vaiheen toteuttamisessa.

 

 

Liikuntatoimenjohtaja:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liikuntapalvelujen vuoden 2012 talousarvioon seuraavaa muutosta.

Vuoden 2012 talousarvioon kirjataan liikuntapalvelujen tulopuolelle (kustannuspaikka 4515 uimarannat / kohde 6263 Kokkilan uimala / projekti 1810 Lisää liikettä Saloon / tili 3331) tuloja 65497,50 euroa.

Menopuolelle kirjataan (kustannuspaikka 4515 uimarannat / kohde 6263 Kokkilan uimala / projekti 1810 Lisää liikettä Saloon / tili 4390) menoja 65497,50 euroa.

 

Summa käytetään Kokkilan toisen vaiheen loppuun saattamiseen vuoden 2012 aikana.

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©