Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pöytäkirja 24.11.2011 Pykälä 79Liikunta- ja nuorisolautakunta
§ 79
24.11.2011

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

liinu § 79

 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

 

Kokouskutsusta on ilmoitettu hallintosäännön edellyttämällä tavalla neljä päivää ennen kokousta.

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja: 

Liikunta- ja nuorisolautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

  
Poistuminen | Toimielimet | Liikunta- ja nuorisolautakunta | Pöytäkirja 24.11.2011 | Avaa haku

©