DynastyDynasty - Kokousasiathttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan menotositteiden hyväksyminenTarkastuslautakunnan menotositteiden hyväksyminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-12.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioistaTarkastuslautakunnan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioistahttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-11.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan tehtävät (KuntaL § 121)Tarkastuslautakunnan tehtävät (KuntaL § 121)http://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-10.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteiden allekirjoittaminenTarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteiden allekirjoittaminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-9.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissaLäsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissahttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-8.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan syksyn 2017 koulutuksiaTarkastuslautakunnan syksyn 2017 koulutuksiahttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-14.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Sidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnalleSidonnaisuuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnallehttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-13.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan kokousmenettely sekä kokousten aikaa ja paikkaa sekä kokouskutsua koskevat määräyksetTarkastuslautakunnan kokousmenettely sekä kokousten aikaa ja paikkaa sekä kokouskutsua koskevat määräyksethttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-6.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydetTarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydethttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-5.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenetTarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenethttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-4.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjäTarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjähttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-3.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan asioiden esittelijäTarkastuslautakunnan asioiden esittelijähttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-2.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-1.HTMTarkastuslautakunta 2013 - 2017 29.06.2017 / Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen ja tiedoksi antaminen kunnan jäsenilleTarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen ja tiedoksi antaminen kunnan jäsenillehttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173812-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Maa-ainesluvan jälkihoidon hyväksyminen ja vakuuden vapauttaminen, Koivikko 734-734-1-140Maa-ainesluvan jälkihoidon hyväksyminen ja vakuuden vapauttaminen, Koivikko 734-734-1-140http://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-13.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, Halikon sairaalan asuinalue, laatimisvaiheLausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, Halikon sairaalan asuinalue, laatimisvaihehttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-12.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan asiakirjojen antamista koskevan ratkaisuvallan siirtäminenRakennus- ja ympäristölautakunnan asiakirjojen antamista koskevan ratkaisuvallan siirtäminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-11.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan otto-oikeuden rajaaminenRakennus- ja ympäristölautakunnan otto-oikeuden rajaaminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-10.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Kaupunginhallituksen edustaja rakennus- ja ympäristölautakunnassaKaupunginhallituksen edustaja rakennus- ja ympäristölautakunnassahttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-9.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminenRakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteiden allekirjoittaminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-8.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Läsnäolo ja puheoikeus rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissaLäsnäolo ja puheoikeus rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissahttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-7.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousmenettely sekä kokousten aikaa ja paikkaa sekä kokouskutsua koskevat määräyksetRakennus- ja ympäristölautakunnan kokousmenettely sekä kokousten aikaa ja paikkaa sekä kokouskutsua koskevat määräyksethttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-6.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja tiedoksi antaminen kunnan jäsenilleRakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja tiedoksi antaminen kunnan jäsenillehttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-5.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021http://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-4.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjäRakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjähttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-3.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan asioiden esittelijäRakennus- ja ympäristölautakunnan asioiden esittelijähttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-2.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminenKokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-1.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto rakennustarkastajan valinnasta tehtyyn valitukseenRakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto rakennustarkastajan valinnasta tehtyyn valitukseenhttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-14.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / ViranhaltijapäätöksetViranhaltijapäätöksethttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-15.HTMRakennus- ja ympäristölautakun 21.06.2017 / Tiedoksitulleet asiatTiedoksitulleet asiathttp://salo.tjhosting.com:80/kokous/20173810-16.HTM